محتوای دوره

برنامه های بن تخفیف در سازمان یار (Odoo ERP)

10 XP
مشاهدات
188 مجموع مشاهدات
3 تعداد مشاهدات اعضا
209 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما