محتوای دوره

برنامه های تشویقی در سازمان یار (Odoo ERP)

10 XP
مشاهدات
359 مجموع مشاهدات
7 تعداد مشاهدات اعضا
435 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما
1. آیا می توانم یک برنامه تبلیغاتی برای همه محصولات خود ایجاد کنم؟
2. من یک برنامه تبلیغاتی "3 تا بگیر، یکی رایگان دریافت کن" برای تی شرت ها ایجاد کرده ام. این برنامه کی فعال خواهد شد؟
3. مشتریان برای استفاده از کد تبلیغاتی، کجا بایدآن را اضافه کنند؟