ایجاد، زمان بندی و مدیریت فعالیت‌ها در سازمان یار (Odoo ERP)

10 XP
مشاهدات
633 مجموع مشاهدات
21 تعداد مشاهدات اعضا
629 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما