ایجاد کاربر داخلی در سازمان یار (Odoo ERP)

مشاهدات
529 مجموع مشاهدات
27 تعداد مشاهدات اعضا
533 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما