ایجاد کاربر داخلی در سازمان یار (Odoo ERP)

مشاهدات
464 مجموع مشاهدات
20 تعداد مشاهدات اعضا
448 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما