ایجاد کاربر داخلی در نرم‌افزار سازمان‌یار (Odoo ERP)

مشاهدات
740 مجموع مشاهدات
36 تعداد مشاهدات اعضا
704 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما