آموزش نحوه کار با برنامه بحث و گفتگو در Odoo ERP

10 XP
مشاهدات
645 مجموع مشاهدات
18 تعداد مشاهدات اعضا
639 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما