مخاطبین و وارد کردن داده در سازمان یار (Odoo ERP)

10 XP
مشاهدات
637 مجموع مشاهدات
26 تعداد مشاهدات اعضا
613 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما
1. مخاطبین خود را چگونه می توانم تنظیم کنم؟
3. آیا می توانم فیلدهای مخاطبی را که می خواهم اکسپورت کنم، مشخص کنم؟