آموزش مدیریت دسترسی ها در سازمان یار (Odoo ERP)

مشاهدات
668 مجموع مشاهدات
14 تعداد مشاهدات اعضا
675 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما