محتوای دوره
ایجاد رویداد (تاریخ، عنوان جلسه، انواع بلیط، حداقل و حداکثر شرکت کنندگان)
انتشار رویداد به صورت آنلاین
پرداخت و اشتراک آنلاین
تایید اشتراک ها و ارسال نشان
اسکن نشان شرکت کنندگان
آمار رویداد از طریق جدول محوری
مشاهدات
294 مجموع مشاهدات
4 تعداد مشاهدات اعضا
296 مشاهدات عمومی
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این presentation از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما
صفحه را برای شروع انتخاب کنید