محتوای دوره

مدیریت قیف فروش در سازمان یار

۱.معرفی
۲.نمونه استفاده
۳.فرآیند فروش
۴.نمایش (تظاهرات)
۵.سوالات
مشاهدات
240 مجموع مشاهدات
4 تعداد مشاهدات اعضا
367 مشاهدات عمومی
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این presentation از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما
صفحه را برای شروع انتخاب کنید