محتوای دوره

اشتباهات رایجی که SME’s (شرکت های کوچک و متوسط) در حین پیاده سازی سازمان یار مرتکب می شوند

1.اصول QuickStart با نمایش ارقام
2.پیاده سازی سازمان یار در SME
3.پرسش و پاسخ
مشاهدات
335 مجموع مشاهدات
5 تعداد مشاهدات اعضا
435 مشاهدات عمومی
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این presentation از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما
صفحه را برای شروع انتخاب کنید