محتوای دوره
CRM
فروش خود را با فروختن به مشتریان موجود افزایش دهید.
مشاهدات
309 مجموع مشاهدات
5 تعداد مشاهدات اعضا
431 مشاهدات عمومی
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این presentation از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما
صفحه را برای شروع انتخاب کنید