محتوای دوره

پایانه فروش سازمان یار برای خرده فروش ها

۱.مقدمه
۲.ویژگی ها
۳.نسخه نمایشی
۴.نتیجه گیری
مشاهدات
244 مجموع مشاهدات
3 تعداد مشاهدات اعضا
376 مشاهدات عمومی
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این presentation از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما
صفحه را برای شروع انتخاب کنید