محتوای دوره

مدیریت قیمت محصولات وب سایت در سازمان یار (Odoo ERP)

صرفه جویی در زمان مدیریت صحیح قیمت های کاتالوگ بدون نیاز به پرداخت هزینه برای تبدیل ارز امکان احتساب یا عدم احتساب مالیات
مشاهدات
254 مجموع مشاهدات
2 تعداد مشاهدات اعضا
252 مشاهدات عمومی
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما