محتوای دوره

مدیریت شماره سریال ها در انبار سازمان یار (Odoo ERP) + زیر نویس

مشاهدات
238 مجموع مشاهدات
2 تعداد مشاهدات اعضا
346 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما