محتوای دوره

مدیریت سری ساخت ها در انبار سازمان یار (Odoo ERP) + زیرنویس

مشاهدات
134 مجموع مشاهدات
0 تعداد مشاهدات اعضا
233 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما