محتوای دوره

محصولات مشابه، مکمل و جانبی در سازمان یار (Odoo ERP)

10 XP
مشاهدات
364 مجموع مشاهدات
6 تعداد مشاهدات اعضا
359 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما
1. از کدام ویژگی باید برای محصولات پیشنهادی استفاده شود؟
2. کدام ویژگی برای فروش محصولات جانبی کمک می کند؟