بررسی و آماده سازی افزونه مدیریت وام کارکنان در سازمان یار Odoo ERP

مشاهدات
66 مجموع مشاهدات
0 Members Views
66 مشاهدات عمومی
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما