حضورغیاب کاملا سیستمی در Odoo ERP نسخه ۱۴

آموزش اتصال دستگاه حضورغیاب zktattendance به اودوو ای آر پی
مشاهدات
100 مجموع مشاهدات
0 Members Views
100 مشاهدات عمومی
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما