محتوای دوره

مدیریت قیمت‌های کاتالوگ وب‌سایت شما برگرفته از Odoo ERP

10 XP
مشاهدات
105 مجموع مشاهدات
0 Members Views
105 مشاهدات عمومی
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما
2. آیا می توانم به مشتریان خود اجازه دهم تا لیست قیمت مورد نظر خود را برای یک محصول انتخاب کنند؟
3. آیا می توان چندین لیست قیمت در یک فرم مشتری داشت؟