محتوای دوره

بررسی چندین شیوه پرداخت موجود در تجارت الکترونیکی برگرفته از Odoo ERP

10 XP
مشاهدات
50 مجموع مشاهدات
1 Members Views
49 مشاهدات عمومی
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما
2. برای اجازه دادن به این ویژگی، دیگر به کدام برنامه نیاز هست؟