محتوای دوره

روش های برداشت در انبار سازمان یار (Odoo ERP) + زیرنویس

مشاهدات
249 مجموع مشاهدات
2 تعداد مشاهدات اعضا
337 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما