محتوای دوره

واحدهای اندازه گیری در انبار سازمان یار (Odoo ERP) + زیرنویس

مشاهدات
118 مجموع مشاهدات
0 تعداد مشاهدات اعضا
118 مشاهدات عمومی
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما