خدمات در محل

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

چگونه می توانم از طریق ماژول خدمات در محل اودوو، پیش فاکتور ایجاد کنم؟

چگونه می توانم از طریق ماژول خدمات در محل اودوو، پیش فاکتور ایجاد کنم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

سلام

به ماژول خدمات در محل> پیکربندی> تنظیمات بروید و ویژگی "پیش فاکتورهای اضافی" را فعال کنید تا در داخل وظایف دکمه "پیش فاکتور جدید" ظاهر شود:


با فعالسازی این ویژگی، می توانید پیش فاکتور جدید ایجاد کنید و محصولات مربوطه را در آن وارد نمایید.منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 
تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!