بازاریابی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

چگونه می توان کمپین های جدیدی در ماژول اتوماسیون بازاریابی اودوو ایجاد کرد؟

سلام

چگونه می توانم کمپین های جدیدی در ماژول اتوماسیون بازاریابی اودوو ایجاد کنم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

سلام

برای ایجاد کمپین جدید، به ماژول اتوماسیون بازاریابی> کمپین ها بروید و بر روی دکمه "ایجاد" کلیک کنید. در فرم ایجاد نام کمپین و هدفی را که کمپین به دنبال آن است، اضافه نمایید. همچنین می توانید با استفاده از گزینه " افزودن فیلتر"، قوانین خاصی را اضافه کنید.


اکنون بر روی گزینه "افزودن فعالیت جدید" کلیک کرده و فعالیت هایی را برای این کمپین ایجاد کنید، سپس بر روی دکمه "ذخیره" کلیک نمایید:
تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما