بازاریابی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

چگونه می توان مخاطبین موجود در لیست مخاطبین را برای دریافت پیامک در اودوو محدود کرد؟

سلام

چگونه می توانم مخاطبین موجود در لیست مخاطبین را برای دریافت پیامک در اودوو محدود کنم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

سلام

برای این کار باید از طریق ماژول بازاریابی با پیامک> لیست مخاطبان> مخاطبان، گزینه "عدم دریافت ایمیل" را برای مخاطب مورد نظر فعال کنید:


تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!