پروژه و ثبت ساعات کارکرد

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

چگونه مشتریان می توانند پروژه ها را در اودوو ارزیابی کنند؟

چگونه مشتریان می توانند پروژه ها را ارزیابی کنند؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

سلام

برای مشاهده پاسخ این سوال، لطفا از طریق لینک زیر به سوال (چگونه مشتریان می توانند پروژه ها را در اودوو 14 ارزیابی کنند؟) موجود در صفحه سوالات متداول مراجعه کنید:

https://www.tashilgostar.com/faq-odoo-project

منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی: 

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما