پروژه و ثبت ساعات کارکرد

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

چگونه می توان وظایف را از طریق سفارش فروش ایجاد کرد؟

چگونه می توان وظایف را از طریق سفارش فروش ایجاد کرد؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

ابتدا از طریق ماژول فروش> محصولات> محصولات> کلیک بر روی دکمه "ایجاد"، یک محصول خدماتی جدید (نوع محصول را خدماتی انتخاب نمایید) ایجاد کنید:


در تب فروش، رهگیری خدمات را بر اساس "یک وظیفه در پروژه موجود ایجاد کنید" انتخاب نمایید، پروژه مربوطه را در فیلد پروژه انتخاب کرده و سپس بر روی دکمه "ذخیره" کلیک کنید:

 

اکنون یک سفارش فروش از طریق ماژول فروش> سفارش ها> سفارش های فروش، برای این محصول خدماتی ایجاد کنید:


اگر این سفارش فروش را تایید کنید، یک وظیفه در پروژه برای این محصول ایجاد خواهد شد، می توانید با کلیک بر روی دکمه "وظیفه"، جزئیات وظیفه را مشاهده نمایید:

 

منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 
تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!