ارسال تیکت

درباره تیم ما
بعد از استقرار اولیه نرم افزار سازمان یار، ممکن است به مسائل و موانعی برخورد کنید که همراهی تیم پشتیبانی فنی تسهیل گستر را نیاز داشته باشید، موارد مرتبط به خطای فنی در نرم افزار، تیکت های مرتبط به سفارشی سای در نرم افزار و موارد مشابه که لازم است توسط برنامه نویس ها و یا همکاران متخصص در حوزه بانک های اطلاعاتی و سرور پاسخ داده شود را در این قسمت مطرح کنید. انتخاب درست تیم پشتیبانی کمک خواهد کرد سوالات شما بطور مستقیم به دست فرد مرتبط برسد و جواب سریع تری دریافت کنید.