آموزش نحوه کار با برنامه بحث و گفتگو در سازمان یار (Odoo ERP)

10 XP
مشاهدات
488 مجموع مشاهدات
13 تعداد مشاهدات اعضا
543 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما