محتوای دوره

چگونه رویداد های سازمان خود را تنظیم، ترویج و به آسانی به نتیجه و فروش برسانیم

۱.بررسی اجمالی و مشخصه های کلیدی
۲.وضعیت کاربر (روند کار)
۳.نمایش
۴.جمع بندی
۵.سوالات
مشاهدات
298 مجموع مشاهدات
6 تعداد مشاهدات اعضا
309 مشاهدات عمومی
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این presentation از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما
صفحه را برای شروع انتخاب کنید