محتوای دوره

زمان انتظار تحویل در سازمان یار (Odoo ERP)

10 XP
مشاهدات
490 مجموع مشاهدات
8 تعداد مشاهدات اعضا
511 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما
2. زمان انتظار مشتری من 15 روز است. اگر تاریخ تأیید 01/23 باشد، تاریخ برنامه ریزی شده برای تحویل چه زمانی خواهد بود؟