محتوای دوره
یکی از رویکردهای مهم هر عملیات شرکتی فروش است. مدیریت کارآمد عملیات فروش مزایایی به همراه خواهد داشت ومشتریان را به شرکت هایتان سوق خواهد داد.
ماژول جدید فروش اودو 14 راه حل نهایی مدیریت برای تمامی رویکردهای عملیات فروش در شرکت ها می باشد.
مشاهدات
7 مجموع مشاهدات
7 تعداد مشاهدات اعضا
0 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این presentation از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما
صفحه را برای شروع انتخاب کنید