محتوای دوره

هزینه‌های تحویل در سازمان یار (Odoo ERP)

10 XP
مشاهدات
461 مجموع مشاهدات
12 تعداد مشاهدات اعضا
485 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما
1. هنگامی که هزینه های ارسال را اضافه می کنیم، هزینه های تحویل پیش فرض چقدر می شود؟