محتوای دوره

نحوه پیش فروش و فروش محصولات سازمان یار (Odoo ERP)

امکان پیش فروشی و فروش مکمل
افزایش درآمد با فروش محصولات بیشتر
امکان ورود محصولات جایگزین
مشاهدات
330 مجموع مشاهدات
3 تعداد مشاهدات اعضا
558 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما