محتوای دوره
یکی از شیوه هایی که اودوو برای نظارت حاشیه فروش ارائه می‌کند سفارشات حاشیه فروش است. در اودوو 14 یک ویژگی جدیدی برای حاشیه فروض دریافت می‌کنیم که بر اساس درصد نیز محاسبه می‌شود.
مشاهدات
6 مجموع مشاهدات
6 تعداد مشاهدات اعضا
0 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این presentation از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما
صفحه را برای شروع انتخاب کنید