محتوای دوره

مدیریت قیف فروش در سازمان یار

۱.معرفی
۲.نمونه استفاده
۳.فرآیند فروش
۴.نمایش (تظاهرات)
۵.سوالات
مشاهدات
749 مجموع مشاهدات
598 تعداد مشاهدات اعضا
172 مشاهدات عمومی
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این presentation از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما
صفحه را برای شروع انتخاب کنید