محتوای دوره
امکان بومی سازی براساس کشور، منطقه یا شهر
تقسیم تیم ها براساس تاریخچه مشتری یا محصولات
تقسیم تیم ها براساس نفرات فروش یعنی شکارچیان و کشاورزان
زمان بندی فعالیت ها
مشاهدات
3 مجموع مشاهدات
3 تعداد مشاهدات اعضا
0 مشاهدات عمومی
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما