مخاطبین و وارد کردن داده در سازمان یار (Odoo ERP)

10 XP
مشاهدات
239 مجموع مشاهدات
4 Members Views
235 مشاهدات عمومی
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما
1. مخاطبین خود را چگونه می توانم تنظیم کنم؟
3. آیا می توانم فیلدهای مخاطبی را که می خواهم اکسپورت کنم، مشخص کنم؟