سازمان یار (ODOO)

سازمان یار (ODOO)

آموزش odoo crm (اودوو) قسمت 2

امکان ایجاد سرنخ
امکان تبدیل سرنخ ها به فرصت
امکان ادغام اطلاعات مربوط به یک مشتری که در فایلهای جدا ایجاد شده اند
دریافت اطلاعات شرکت ها و بازدید کنندگان سایت از آدرس آی پی