نرم افزار مدیریت فروش اودوو

-امکان بومی سازی براساس کشور، منطقه یا شهر -تقسیم تیم ها براساس تاریخچه مشتری یا محصولات -تقسیم تیم ها براساس نفرات فروش یعنی شکارچیان و کشاورزان -زمان بندی فعالیت ها
مشاهدات
200 مجموع مشاهدات
0 Members Views
200 مشاهدات عمومی
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما