محتوای دوره

کدینگ حسابداری در نرم افزار حسابداری سازمان یار (Odoo ERP) - نسخه 12

مشاهدات
578 مجموع مشاهدات
1 تعداد مشاهدات اعضا
896 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما