محتوای دوره

گزارش مالیاتی در سازمان یار

گزارش مالیاتی شامل اسنادی است که درآمد کسب شده واحدهای تجاری را به همراه میزان مالیات قابل پرداخت، برای سازمان امور مالیاتی و مودیان محاسبه می‌کند.
پس از ثبت تمامی تراکنش‌های مربوط به مالیات، می‌توانید برای دوره‌ای که می‌خواهید گزارش مالیاتی را تهیه نمائید.
به راحتی می‌توانید از ماژول حسابداری در اودوو به گزارش مالیاتی دسترسی پیدا کنید.
گزارش مالیاتی شامل تمام مقادیر و مبالغی می‌باشد که باید برای سازمان امور مالیاتی کشور گزارش کرده و پرداخت یا بازپرداختشان نمائید.
مشاهدات
2 مجموع مشاهدات
2 تعداد مشاهدات اعضا
0 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این presentation از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما
صفحه را برای شروع انتخاب کنید