محتوای دوره

ثبت سند افتتاحیه در سازمان یار

در پایان سال، ما باید سال مالی را بسته و مانده حساب‌های دائمی را به سال مالی جدید انتقال دهیم.
برای ثبت سند افتتاحیه از ثبت دفترهای روزنامه و سند دستی استفاده می‌کنیم.
داده‌های ورودی سند باید از آغاز سال مالی باشد.
مشاهدات
2 مجموع مشاهدات
2 تعداد مشاهدات اعضا
0 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این presentation از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما
صفحه را برای شروع انتخاب کنید