محتوای دوره

آموزش نحوه تعریف حساب بانکی در نرم افزار سازمان یار (Odoo ERP)

تعریف حساب بانکی در نرم افزار سازمان یار بر گرفته از Odoo ERP توسط مهندس سینا دشتی
مشاهدات
426 مجموع مشاهدات
2 تعداد مشاهدات اعضا
510 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما