محتوای دوره

نحوه ارائه اظهارنامه مالیات ارزش افزوده و پرداخت به سازمان امور مالیاتی در سازمان یار (Odoo ERP)

مشاهدات
346 مجموع مشاهدات
3 تعداد مشاهدات اعضا
520 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما