نحوه کار با نرم افزار CRM اودوو

228 مشاهده
0 تعداد لایک ها
0 0
ردگیری مراحل طی شده با مشتریان
مرور راحت و مؤثر هفتگی مراحل
اضافه کردن تاریخ پیش بینی قرارداد
تعیین تیم فروش
گزارش گیری فروش و تجزیه و تحلیل آن

به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

به اشتراک گذاری لینک

از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید

به اشتراک گذاری با یک دوست

لطفاً ورود برای ارسال این video از طریق ایمیل!

ردگیری مراحل طی شده با مشتریان

مرور راحت و مؤثر هفتگی مراحل

اضافه کردن تاریخ پیش بینی قرارداد

تعیین تیم فروش

گزارش گیری فروش و تجزیه و تحلیل آن

نماها

  • 228 مجموع مشاهدات
  • 228 مشاهدات وب سایت

عملیات

  • 0 Social Shares
  • 0 لایک ها
  • 0 دیس لایک ها
  • 0 نظرات

تعداد اشتراک

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn