محتوای دوره

گونه‌های محصولات برگرفته در سازمان یار (Odoo ERP)

10 XP
مشاهدات
391 مجموع مشاهدات
11 تعداد مشاهدات اعضا
387 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما
1. آیا می توان برای هر گونه قیمت متفاوتی تعیین کرد؟
3. اگر دو مشخصه داشته باشم، یکی با 3 آیتم، دیگری با 4 آیتم، محصول من چند گونه خواهد داشت؟
منابع خارجی