محتوای دوره

هزینه‌های تحویل در سازمان یار (Odoo ERP)

10 XP
مشاهدات
396 مجموع مشاهدات
11 تعداد مشاهدات اعضا
400 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما
1. هنگامی که هزینه های ارسال را اضافه می کنیم، هزینه های تحویل پیش فرض چقدر می شود؟