گونه‌های محصولات برگرفته از Odoo ERP

10 XP
مشاهدات
85 مجموع مشاهدات
0 Members Views
85 مشاهدات عمومی
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما
1. آیا می توان برای هر گونه قیمت متفاوتی تعیین کرد؟
3. اگر دو مشخصه داشته باشم، یکی با 3 آیتم، دیگری با 4 آیتم، محصول من چند گونه خواهد داشت؟