عرضه مستقیم از تولید به مصرف بدون واسطه برگرفته از Odoo ERP

10 XP
مشاهدات
91 مجموع مشاهدات
0 Members Views
91 مشاهدات عمومی
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما
1. آیا برای استفاده از ویژگی "عرضه مستقیم از تولید به مصرف بدون واسطه" باید ماژول خرید را نصب کنم؟
2. اگر یک پیش فاکتور را با یک محصول "عرضه مستقیم محصول از تولید کننده به مصرف کننده بدون واسطه" تایید کنم، وضعیت پیش فاکتور چگونه خواهد بود؟
3. هنگامی که یک محصول از محصولات عرضه شده بدون واسطه در سفارش خرید دریافت کنم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
4. چگونه می توانم ویژگی "عرضه مستقیم محصول از تولید کننده به مصرف کننده بدون واسطه"را فعال کنم؟